Služby obyvateľom - CENNÍK


Pristavenie veľkokapacitného kontajnera


30€

Uloženie separovaného odpadu na zbernom dvore v Lenčeheli 


30€

Odvoz komunálneho odpadu na zberný dvor do Čiernej vody (30 € pristavenie + 42 € doprava mimo obce )

72€

Práce s plošinou                                                                               doprava mimo obce 1,40 €/km

30 €/hodina

Čistenie odpadov - krtkovanie


80 €/hodina

Poplatok za užívanie domu smútku (poplatok zahŕňa prípravu, upratovanie a dezinfekciu pred a po obrade, spotrebu energií)

54 €

Poplatok za služby svadobky - celá sála                                       (poplatok zahŕňa upratovanie pred a po použití sály, spotrebu energií )                                       

250 €

Poplatok za služby svadobky - veľká sála


150 €

Poplatok za služby svadobky - malá sála


120 €

Prenájom drevenej záhradnej súpravy


5 €/deň

Prenájom stanu


20 €/deň

V prípade záujmu je možnosť zakúpenia umelohmotnej smetnej nádoby 120 l


34 €

V prípade záujmu je možnosť zakúpenia umelohmotnej smetnej nádoby 240 l

43 €