Vítame Vás na stránke našej organizácie - Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia. 

VPS PO je príspevková organizácia zriadená Obcou Veľké Úľany, ktorej základnými činnosťami sú správa miestnych komunikácií, údržba verejnej zelene, správa verejného cintorína, údržba a oprava verejného osvetlenia a zber a odvoz TKO v Obci Veľké Úľany.

Okrem spomenutých činností vykonáva VPS PO aj podnikateľskú činnosť pre širokú verejnosť.

Našou prednosťou je neustále skvalitňovanie a vylepšovanie nami ponúkaných služieb a preto Vás žiadame, aby ste nám svoje podnety a postrehy oznámili na uvedené mailové adresy a telefónne čísla, prípadne na facebook VPS PO. VPS PO

Pusta 176

925 22 Veľké Úľany

Zelená linka : 0902 442 544

vpspovelkeulany@centrum.sk

andrea.tor@centrum.sk  

Vytvorte si webové stránky zdarma!