Ako nás nájdeteAdresa:
Pusta 176, 925 22 Veľké Úľany

Telefónne číslo:

Jozef Sztraka
+421 902 442 544

Andrea Tornyaiová

+421 911 793 409

Email:
andrea.tor@centrum.sk

vpspovelkeulany@centrum.sk

Sledujte ma:

Facebook